เข้าสู่เว็บไซต์     Enter Site

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ม.อ.หาดใหญ่ เปิดรับนักศึกษาตลอดปีหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

สาขาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิกที่นี่