macorin
   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและเสวนาพิเศษ โดยโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     2019-12-26 (ดู : 44)
   ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”     2019-12-12 (ดู : 103)
   วารสาร RDO Today ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 A Garbage Free Ocean "นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ"     2019-10-28 (ดู : 223)
   ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน (Training Program on GNSS Daata Analysis )     2019-10-22 (ดู : 166)
   ชอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม RDO Lunch Talk     2019-10-21 (ดู : 170)
   แจ้งเตือนและโปรดระวัง : บัญชี PSU Webmail (@psu.ac.th) ถูกหลอกให้บอกรหัสผ่าน หรือ ฟิชชิ่ง (Phishing) บัญชีผู้ใช้ / รหัสผ่าน     2019-10-11 (ดู : 96)
   กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ขยะทะเลและไมโครพลาสติกบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-11 (ดู : 299)
   แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำกิจกรรม Marine Man ครั้งที่ 1     2019-03-28 (ดู : 316)
   ขอเชิญร่วมกิจกรรม Marine Man ครั้งที่ 1 เก็บขยะริมหาด ณ หาดสมิหลา จ.สงขลา     2019-03-14 (ดู : 409)
   ขอเชิญผู้สนใจ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "ทะเลใต้ไร้ขยะทะเลและไมโครพลาสติก"     2019-03-08 (ดู : 382)

ดูทั้งหมด
   สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก นางสาวกิตติวรา ศรแผลง     2019-12-26 (ดู : 66)
   สอบวิทยานิพนธ์ - นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ     2019-06-07 (ดู : 249)
   สอบวิทยานิพนธ์ Miss Pablina Cadiz     2019-05-23 (ดู : 393)
   Congratulations to Miss Hue Thi Thu Ha     2019-01-23 (ดู : 600)
   Congrtulations to Mr.S.M.Oasiqul Azad     2019-01-23 (ดู : 569)
   สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท S.M. Oasiqul Azad     2018-12-25 (ดู : 541)
   สอบวิทยานิพนธ์ Ms. Ha Thi Thu Hue     2018-12-11 (ดู : 584)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 455)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 454)
   ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2561     2018-07-06 (ดู : 651)

ดูทั้งหมด
   เครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา     2019-11-05 (ดู : 85)
   ภาระกิจงานวิจัยระบบนิเวศปะการัง จ.ภูเก็ต     2019-05-28 (ดู : 137)
   อาจารย์ประจำสถาบันฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะด้านกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน"     2019-05-24 (ดู : 128)
   งานประชุม International Conference on Biodiversity 2019     2019-05-24 (ดู : 517)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การสัด DNA ปะการัง เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ข้อมูล     2019-07-11 (ดู : 278)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง จ.สงขลา     2019-06-14 (ดู : 270)
   กิจกรรมเปิดตัว "โครงการขยะทะเลและไมโครพลาสติก บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-14 (ดู : 194)
   กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 2562     2019-04-09 (ดู : 386)
   COCC ได้รับรางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561     2019-02-20 (ดู : 805)
   เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน"     2019-01-11 (ดู : 390)

ดูทั้งหมด
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-20 (ดู : 213)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-03 (ดู : 424)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-11 (ดู : 226)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-24 (ดู : 458)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-18 (ดู : 396)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-11-26 (ดู : 1434)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-31 (ดู : 576)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-24 (ดู : 550)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-16 (ดู : 1301)
   รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิจัยหลังปริญญาเอก(Postdoctoral Research Fellows)     2017-11-16 (ดู : 1045)

ดูทั้งหมด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้อง C01 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-02-25 (ดู : 2)
   ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จ้างควบคุมงานก่อสร้างปะการังเทียม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป     2020-02-25 (ดู : 2)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-02-21 (ดู : 4)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อใช้เดินทางไปจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-02-21 (ดู : 6)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม โครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง จำนวน 200 ชุด โยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-02-21 (ดู : 4)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าถ่ายเอกสารขาวดำ - A4 ค่าถ่ายเอกสารสี - A4 ค่าถ่ายเอกสารขาวดำ - A3 และค่าถ่ายเอกสารสี - A3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-02-13 (ดู : 9)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-01-09 (ดู : 24)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-12-13 (ดู : 35)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Battery สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook) ยี่ห้อ Dell Inspiron 7370 จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-12-13 (ดู : 26)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถกะบะสถาบันฯ เลขทะเบียนรถ ขต-3547 สงขลา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-12-26 (ดู : 37)

ดูทั้งหมด