macorin
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งผุ้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 งาน     2020-07-30 (ดู : 126)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำเอกสารประกอบการประชุมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 100 เล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-07-10 (ดู : 143)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 2 ป้าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-07-10 (ดู : 85)
   ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและเสวนาพิเศษ โดยโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     2019-12-26 (ดู : 282)
   ขอเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “ทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”     2019-12-12 (ดู : 278)
   วารสาร RDO Today ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 A Garbage Free Ocean "นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ"     2019-10-28 (ดู : 570)
   ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน (Training Program on GNSS Daata Analysis )     2019-10-22 (ดู : 463)
   ชอเชิญเข้าร่วม กิจกรรม RDO Lunch Talk     2019-10-21 (ดู : 484)
   แจ้งเตือนและโปรดระวัง : บัญชี PSU Webmail (@psu.ac.th) ถูกหลอกให้บอกรหัสผ่าน หรือ ฟิชชิ่ง (Phishing) บัญชีผู้ใช้ / รหัสผ่าน     2019-10-11 (ดู : 293)
   กิจกรรมเปิดตัวโครงการ "ขยะทะเลและไมโครพลาสติกบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-11 (ดู : 481)

ดูทั้งหมด
   สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก นางสาวกิตติวรา ศรแผลง     2019-12-26 (ดู : 290)
   สอบวิทยานิพนธ์ - นายปฐมพงศ์ พรามณีโชติ     2019-06-07 (ดู : 432)
   สอบวิทยานิพนธ์ Miss Pablina Cadiz     2019-05-23 (ดู : 729)
   Congratulations to Miss Hue Thi Thu Ha     2019-01-23 (ดู : 941)
   Congrtulations to Mr.S.M.Oasiqul Azad     2019-01-23 (ดู : 902)
   สอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท S.M. Oasiqul Azad     2018-12-25 (ดู : 884)
   สอบวิทยานิพนธ์ Ms. Ha Thi Thu Hue     2018-12-11 (ดู : 983)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 635)
   รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต     2018-07-16 (ดู : 675)
   ประกาศ รับสมัครผู้ช่วยสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชา การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ประจำปีการศึกษา 2561     2018-07-06 (ดู : 874)

ดูทั้งหมด
   เครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา     2019-11-05 (ดู : 254)
   ภาระกิจงานวิจัยระบบนิเวศปะการัง จ.ภูเก็ต     2019-05-28 (ดู : 345)
   อาจารย์ประจำสถาบันฯได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาทักษะด้านกระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการทำวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน"     2019-05-24 (ดู : 307)
   งานประชุม International Conference on Biodiversity 2019     2019-05-24 (ดู : 986)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การสัด DNA ปะการัง เทคนิค PCR และการวิเคราะห์ข้อมูล     2019-07-11 (ดู : 580)
   อบรมเชิงปฏิบัติการ: การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง จ.สงขลา     2019-06-14 (ดู : 558)
   กิจกรรมเปิดตัว "โครงการขยะทะเลและไมโครพลาสติก บริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง"     2019-06-14 (ดู : 358)
   กิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 2562     2019-04-09 (ดู : 690)
   COCC ได้รับรางวัลเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561     2019-02-20 (ดู : 1124)
   เข้าร่วมการเสวนาเรื่อง "นโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืน"     2019-01-11 (ดู : 588)

ดูทั้งหมด
   ประกาศสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2020-07-15 (ดู : 135)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-20 (ดู : 424)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา     2019-09-03 (ดู : 740)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2019-01-11 (ดู : 396)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมาตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-24 (ดู : 652)
   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานจ้างเหมา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-12-18 (ดู : 573)
   ประกาศรับสมัครจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     2018-11-26 (ดู : 1656)
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-31 (ดู : 768)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-24 (ดู : 757)
   ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา     2018-05-16 (ดู : 1477)

ดูทั้งหมด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถกระบะ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เดินทางไปเก็บตัวอย่างน้ำและดินตะกอน บริเวณหาดทรายแก้ว ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-09-10 (ดู : 25)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือ พร้อมพนักงานขับเรือและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้เดินทางไปเก็บตัวอย่างน้ำและดินตะกอน บริเวณหาดทรายแก้ว ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา ระยะเวลาดำเนินการ 7 วัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-09-10 (ดู : 22)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินตะกอน สำหรับวิเคราะห์ PAHs จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-09-10 (ดู : 36)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยเตรียมตัวอย่างดินตะกอน จำนวน 132 ตัวอย่าง     2020-09-10 (ดู : 32)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยตรียมตัวอย่างน้ำ จำนวน 108 ตัวอย่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-09-10 (ดู : 32)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยเก็บตัวอย่างน้ำและดินตะกอน บริเวณพื้นที่วางปะการังเทียม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-09-10 (ดู : 28)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-09-03 (ดู : 28)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-09-03 (ดู : 26)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-09-03 (ดู : 29)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดซื้อวัสดุในห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2020-09-03 (ดู : 35)

ดูทั้งหมด