macorinงานแนะนำทุนและการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น


         สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ณ ปักษ์ใต้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้จัดงานแนะนำทุนและการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง LRC2 ชั้น 8 อาคาร LRC โดยมี ฯพณฯ Shiro Terashima เลขานุการเอกสถานเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ภายในงานมีบูธจากมหาวิยาลัยต่าง ๆ ได้แก่ Osaka University, Fukui University of Technology, Tokai University, Nagoya University, Kyoto University, Meiji University, Kanazawa University, Tokyo International University, Tokyo Metropolitan University รวมถึง องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้จารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และแนะแนวให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ


งานแนะนำทุนและการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น