macorinขอเชิญร่วมถ่ายภาพ แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่


         ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า และบุคลากรของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งร่วมถ่ายภาพ แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เนื่องในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง


ขอเชิญร่วมถ่ายภาพ แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่