macorinขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560


         ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทั้งสามท่านของสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง นายจตุรงค์ คงแก้ว, นางสาววราภรณ์ ทนงศักดิ์ และ นางสาวธัญญรัตน์ รัตนคช ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560