macorinวันมหิดล


         บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันทรัพยากทะเลและชายฝั่ง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก ในวันมหิดลปีนี้ สถาบันฯได้นำความงดงามที่สร้างสรรค์จากใจที่รักและเคารพในปณิธานของพระบิดาไปวางเป็นเครื่องสักการะ เหมือนทุกปี แต่ปีนี้เราจะไม่ทิ้งซากดอกไม้กับเศษโฟมลงถังขยะ หลังจากที่พวงดอกไม้งามหรูราคากว่าพันบาทเหี่ยวเฉาและร่วงโรยไป ต้นพุดพิชญาและเดหลียังจะเติบโตต่อไป ส่งต่อสีสันและความสดใสของธรรมชาติให้ใครๆ ได้ชื่นชมอีกนานนับปี


วันมหิดล