macorinอันตรายจากสารไมโครพลาสติก


         รองศาสตราจารย์ประวิทย์ โตวัฒนะ อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้ร่วมให้ข้อมูลในการนำเสนอข่าวไมโครพลาสติกอันตราย ในรายการช่องห้าข่าวเที่ยง หัวข้อข่าว "อันตรายจากสารไมโครพลาสติก" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ. 5 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561         คลิปข่าวเที่ยงวัน วันที่ 24 ก.ย. 61