macorinประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา


          ด้วยประกาศสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศรายผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง ไปแล้วนั้น บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารแนบ
  เอกสารแนบ