macorin


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่อุณหภูมิต่ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-05-21 (ดู : 3)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างตะกอนดินใต้น้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-05-21 (ดู : 3)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลออกซิเจน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-05-21 (ดู : 3)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเก็บคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-05-21 (ดู : 3)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงใต้น้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)     2018-05-18 (ดู : 2)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเก็บตะกอน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)     2018-05-18 (ดู : 2)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำมัลติพารามิเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)     2018-05-18 (ดู : 2)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกระแสน้ำแบบ ๒D จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     2018-05-18 (ดู : 2)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดกระแสน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)     2018-05-18 (ดู : 5)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องดิจิตัล พร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับถ่ายภาพใต้น้ำความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     2018-05-09 (ดู : 9)


ทั้งหมด 22 ข่าว : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>