macorin


 ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเรียนเชิญคณาจารย์/บุคลากร/นักวิจัย/นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 5     2018-03-12 (ดู : 47)
   ประชาสัมพันธ์ “โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 4”     2018-02-06 (ดู : 220)
   อาจารย์ประจำสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่งได้รับเชิญจากสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ให้สัมภาษณ์ในช่วงรายงานพิเศษ     2018-01-26 (ดู : 85)
   ประชาสัมพันธ์ "โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"     2017-12-29 (ดู : 240)
   ประชาสัมพันธ์ "โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3 "     2017-12-29 (ดู : 135)
   Congratulations to Mr.Md.Rashedul Islam on his publication.     2017-12-13 (ดู : 166)
   Congratulations to Mr. Mithun Kumar Paul on his publication.     2017-12-04 (ดู : 182)
   นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 20th Japanese Coral Reef Society และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น     2017-12-01 (ดู : 174)
   Training Program on GNSS Data Analysis     2017-11-13 (ดู : 222)
   ขอแสดงความยินดีกับ "หมู่บ้าน โหนด นา เล วิถีวิทย์" โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ผ่านการประเมินยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายนวัตกรรม     2017-09-27 (ดู : 182)


ทั้งหมด 64 ข่าว : 7 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>